Ghlac lucht na céad bliana páirt i nGaeilge24 inniu. Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, sa chlub spóirt & le cairde! Fuair gach dalta t-léine agus banda láimhe, agus mar duais ag deireadh an lae, d’fhéach na daltaí ar scannán i nGaeilge. Bhí an-spraoi ag gach duine agus bhain na daltaí agus foireann na scoile go léir taitneamh as a gcuid Gaeilge a chleachtadh i rith an
lae. Féach ar Facebook agus Instagram chun “Shotgun” a fheiceaíl as ghaeilge.