Dúshlán an lae: Téigh amach ar siúlóid dúlra (fan lastigh 5k) agus chuir tic le gach rud a aimsíonn tú ón liosta! Sheolaigí aon grianghraf ón siúlóid chuig :snagaeilge2021@gmail.com.

Challege of the day : Go out on a nature walk (stay within 5k) and put a tick with everything you find from the list. Send in any photographs from your nature walk to: snagaeilge2021@gmail.com